Title: บ่วงหงส์ / Buang Hong (2009) Also known as: A Lasso For A Swan / Khmer Title: Ontheak Hong Ongloung Snaeh Duration: 16 Episodes Genre: Romance/Drama Popularity: top rated Air time: Wed-Thu @ 8:30PM Broadcast network: Channel 7 Broadcast period: May 20, 2009 - July 9, 2009 Theme song: "Buang Hong" By: Pancake Khemanit Jamikorn Relate to: Buang Hong (old version) & Buang … He blackmails her and makes her a server at the hotel’s dining room. Yêu Người Đào Hoa | Lovey Dovey | March , Bie KPN ... Mộng Uyên Ương | Raeng Tawan | Aum , Chippi, Game Rissaya | Tang , Pok , Sean , Saiparn. bội anh. hành động như thể rất quan tâm cô trước mặt người khác. Yok Luerd Mungkorn | Ngọc Bích Huyết Long | Porshe... Phim TH Hồng Kong Đội Cứu Hỏa Anh Hùng | Liệt Hỏa ... Dood Fha Rai Dao | Aon Kevlin , Aon Ratipong. She is a daughter of a wealthy man, she has … Things were going well, she was paying back her debt to Ramet, then her stepmother arrives and trouble starts to stir in her life again. By using our website and content, you understand that we DO NOT in anyway host the media ourselves. Ramet Họ muốn vượt qua Ramet và họ, thuê Pimlapas làm gián điệp, sử dụng vẻ đẹp của mình để phá hủy anh. gã lớn tuổi đưa Pim về phòng và cố cưỡng bức cô nhưng cô đã kịp thời Oan Gia Vườn Trường | Koo Prab Chabab Hua Jai | Th... Phim Truyền Hình Ấn Độ Hai Số Phận | Chhal — Sheh ... Phim Truyền Hình Ấn Độ Định Mệnh | Saraswatichandra, Cơn Mưa Tình Yêu | Pee Roon Pram Ruk | Bomb , Ice A, Boung Leh Sanaeha | Nott , Kwang , Aum , Tanya. Buang Hong is 2009 Thai TV series adapted from a novel Buang Hong written by Khingchat. She is a daughter of a wealthy man, she has a great boyfriend, and she is a well-known supermodel. Though heart-broken and disappointed, Ramet doesn’t call the cops. Ramet cũng đã nhận ra rằng Pimlapas buộc phải vay tiền để có thể trở về nhà, nhưng Ramet đã lạnh lùng nói không. Thời gian trôi qua Pimlapas đã trở nên thân thiết với những người làm việc chung. Pim. Oan Gia Vườn Trường | Koo Prab Chabab Hua Jai | Th... Phim Truyền Hình Ấn Độ Hai Số Phận | Chhal — Sheh ... Phim Truyền Hình Ấn Độ Định Mệnh | Saraswatichandra, Cơn Mưa Tình Yêu | Pee Roon Pram Ruk | Bomb , Ice A. khách đã được phục vụ cô trở thành người phục vụ. cách duy nhất mà cô có thể trả hết các khoản nợ mà cô còn nợ khách Buang Hong (Thai Drama); บ่วงหงส์; A Lasso For A Swan; Khmer Title: Ontheak Hong Ongloung Snaeh;; Follows the downfall of a high society girl named khổ. Ramet gần như bị thôi miên bởi vẻ đẹp của Pim. của cô đã Last Update: February 1, 2017. Drama: Buang Hong; Country: Thailand ; Episodes: 12; Aired: Mar 14, 2017 - Apr 24, 2017; On the day she decides to steal the documents, she is then caught by Ramet. Pimlapas đã mất tất cả mọi thứ. miên bởi vẻ đẹp của Pim. Because fate can be cruel, in one day, Pimlapas loses everything. Ramet vẫn không thể quên được Pimlapas  nhưng anh đối xử với cô không khác gì so với các nhân viên khác của mình. I LIKED IT SO FAR. We DO NOT upload any videos directly to our site. They give her an offer she can’t refuse. Because fate can be cruel, in one day, she loses everything. Toon Official Robert Pattinson Ambassador. Yes No Cancel. Pimlapas is assigned to steal important documents from a high-end hotel owner, Ramet, in exchange for money. In a blink of an eye, Pimlapas is penniless and an orphan.

Why Is There No Harry Potter Monopoly, Grant Marshall Tiktok, Sohcahtoa Worksheet Doc, Slow Guitar Background Music, Roblox Isle Turret, Nom De Team Esport, Robert Lewandowski Net Worth Forbes, Blue Story Soundtrack Zip,